Advies

Hoe laat mag je klussen, door de week en in het weekend?

Heb je net plannen gemaakt om je keuken te gaan verbouwen, komt je partner met de vraag of je dit in het weekend met al dat lawaai wel kan doen voor de buren. Reden om eens uit te zoeken hoe het zit met op welke tijden we mogen klussen. Na het overzicht volgt meer informatie die zaken uitlegt. 

Wettelijk toegestane klustijden (met geluidsoverlast)
Landelijk Er bestaan geen landelijke regels
Gemeentelijk De regels van de gemeente liggen vast in het AVP.

Dit kan dus per gemeente verschillen. 

Voorbeeld: bouwen en verbouwen in de Gemeente Utrecht

Ma. t/m Za: 07:00 – 19:00 uur
Zondag: niet

Buiten deze tijden: ontheffing aanvragen bij de omgevingsvergunning.

Geadviseerde klustijden zowel voor stil werk en met geluidsoverlast
Totale geadviseerde tijd Ma. t/m Za: 07:00 – 22:00 uur

Zondag 10:00 -16:00 uur

Geen landelijke regels om te klussen

Het blijkt dat er geen landelijke regels zijn die de geluidsoverlast bij het klussen en verbouwen beperken. De overheidsinformatie verwijst naar de geluidsoverlast door buren dat door veel gemeenten geregeld wordt via de Algemeen Plaatselijke Verordening (AVP).

Gemeentelijke regels om te klussen

In veel gemeenten is burenoverlast strafbaar gesteld in de AVP. Dit heeft dan vooral te maken met geluidsoverlast door buren. Ook wordt in deze verordening de regels gesteld van wanneer je met geluidsoverlast mag klussen aan je huis. Dit tijden zijn dus per gemeente verschillend. Een goede richtlijn is de 7 tot 7 regel van de gemeente Utrecht die geldig is van maandag tot en met zaterdag. 

Geadviseerde regels om te klussen

Het klussen aan je huis doe je wellicht met hulp van klusjesmannen maar ook zelf zul je vaak de handen uit de mouwen steken. En niet al het kluswerk zal met veel geluid gepaard gaan. Het is goed om naast de gemeentelijke regels ook naar de wat ruimere geadviseerde regels te kijken voor het werken aan je huis. Ook bij stille klussen is er vaak toch sprake van enig overlast voor de omwonenden. Het is voor iedereen prima als dit op een redelijke tijd van de dag ophoudt.

Afspraken maken met de buren

Het advies overall is om toch vooral bij buren en omwonenden aan te geven wanneer je aan de slag wil gaan met het klussen aan je woning en wanneer je ongeveer klaar zal zijn. Middels een sociaal praatje kun je zo goodwill kweken voor je plannen. Een aantal van jouw bezigheden heeft ook effect op de omwonenden en het is fijn als ze hiervan op de hoogte gesteld worden. Samen kun je dan tot betere afspraken komen over wat wel kan en wat niet. Met een beetje aanpassen van de plannen zal dit de toekomstige relatie met je buren zonder meer positief beïnvloeden.   

Verschil tussen stil klussen en klussen met geluidsoverlast

Bij het klussen aan je huis worden verschillende werkzaamheden opgepakt. Sommige werkzaamheden zoals het slopen en boren gaan gepaard met geluidsoverlast. Ook de radio die vaak hard aangezet wordt, zorgt voor aanzienlijk geluid.  Ander werk zoals het schilderen of behangen kan in redelijke rust uitgevoerd worden. Hou rekening met deze verschillen in overlast die gepaard gaan met de werkzaamheden. Zorg via een planning voor een juiste indeling van het werk. Zo blijven je buren je vrienden en worden ze niet je juridische vijanden. 

Klussen zonder en met omgevingsvergunning.

De klussen die vallen onder het gewoon onderhoud van je woning zijn veelal vergunningsvrij. Je hebt hier geen omgevingsvergunning voor nodig. Ga je echter iets bijbouwen aan je huis of iets slopen in je tuin, dan kan een omgevingsvergunning nodig zijn. Het plaatsen van zonnepanelen op je dak of het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning is echter weer vergunningsvrij. 

In 2010 is deze omgevingsvergunning geïntroduceerd. Ze omvat vele losse vergunningen voor bouwen, milieu en ruimte zoals de oude vergunningen voor bouwen, kappen en slopen. De omgevingsvergunning is een vergunning die je nodig hebt voor het bouwen van een bouwwerk dat hinder zal geven aan mensen het het milieu. Bij twijfel of jouw plannen hieronder vallen, kun je dit checken bij de gemeente. Er is een ook landelijk online Omgevingsloket waar je een vergunningscheck kan doen.